یادداشتهای حقوقی

پاسخگويي به سوالات در ارتباط با دعاوی حقوقی ، کیفری ، ثبتی ، خانوادگی (بصورت رایگان)

نمونه برگ شكايت كيفري چك بلامحل

 

 

نمونه برگ شكايت كيفري چك بلامحل

 

 

(بسمه تعالي )

 

رياست محترم دادسرای عمومی وانقلاب تهران 

احتراماً ، شخصي به نام .......................... فرزند ..............................

به نشاني .................................................................................................................

چك به شماره : ..........................................................................................................

به مبلغ .....................ريال از حساب ........................ به عهده بانك .................

شعبه .................. صادر نموده كه پس از مراجعه به بانك به علت ............................برگشت خورده است لذا، با ارائه فتوكپي پشت و روي چك و دو نسخه فتوكپي گواهينامه عدم پرداخت تقاضاي تعقيب قانوني و جلب سيار نامبرده را دارم .

 

 

با تقديم احترام ....................

 

 

 

 

آدرس شاكي : ........................................................................................................

آدرس مشتكي عنه : .................................................................................................
+ نوشته شده در  دوشنبه یازدهم بهمن ۱۳۸۹ساعت 11:58  توسط مصطفی صالحی  |