یادداشتهای حقوقی

پاسخگويي به سوالات در ارتباط با دعاوی حقوقی ، کیفری ، ثبتی ، خانوادگی (بصورت رایگان)

نحوه تنظيم دادخواست (نمونه فرم)

موضوعات خانواده

ازدواج
دادخواست اجازه ثبت ازدواج به علت خودداري ولي از اذن
دادخواست اجازه ثبت ازدواج به علت فقد امكان استئذان ولي
دادخواست ثبت ازدواج دايم
دادخواست ثبت ازدواج موقت
دادخواست اثبات رابطه زوجيت دائم/ موقت
دادخواست تجويز ازدواج مجدد (1)


 


 

 


 


 

 

مهريه


 
نفقه

 

 

موضوعات كيفري

ارتشاء، ربا و كلاهبرداري

شكوائيه اخذ نوشته يا سند از غير رشيد به ضرر وي
شكوائيه ارتشاء
شكوائيه ارتشاء عمومي
شكوائيه ارتشاء داور - مميز - كارشناس
شكوائيه ربا خواري

شكوائيه رشوه دادن
شكوائيه رشوه گرفتن

شكوائيه كلاهبرداري
شكوائيه معاونت در ارتشاء


 

امتناع از انجام وظايف قانوني
شكوائيه امتناع از رسيدگي قانوني قاضي

 


اهانت به مقدسات مذهبي و سوء قصد به مقامات داخلي
اهانت به مقدسات اسلامي / انبياء عظام / ائمه طاهرين / حضرت صديقه طاهره(ع)
اهانت به امام خميني (ره) / مقام معظم رهبري (مدظله)

 


تخريب اموال تاريخي و فرهنگي

شكوائيه خارج كردن اموال تاريخي - فرهنگي از كشور
شكوائيه خريد و فروش غير مجاز اموال تاريخي - فرهنگي
شكوائيه مبادرت به تعمير يا تغيير يا تجديد و توسعه ابنيه يا تزئينات اماكن تاريخي - فرهنگي ثبت شده بدون ضابطه
شكوائيه مبادرت به تغيير نحوه استفاده از ابنيه اماكن تاريخي - فرهنگي - مذهبي ثبت شده بدون ضابطه

 


تقصيرات مقامات و مأمورين دولتي
شكوائيه صلب آزادي افراد ملت يا محروم نمودن از حقوق اساسي توسط مقامات دولتي

جرايم عليه اشخاص و اطفال
شكوائيه اخلال در نظم و آسايش عمومي
شكوائيه ايراد جرح و صدمه عمدي غير قابل قصاص
شكوائيه ايراد ضرب و جرح معمولي
شكوائيه شروع به قتل عمد
شكوائيه قتل غير عمدي حاصل از بي احتياطي و عدم رعايت نظامات دولتي
شكوائيه مخفي كردن جسد مقتول با علم به قتل از مأمورين
شكوائيه قدرت نمائي با چاقو

 
 

 
 
 


فرار محبوسين قانوني و اخفاي مقصرين
شكوائيه فرار از زندان يا ندامتگاه
شكوائيه مصامحه و اهمال مأمور در دستگيري شخصي كه وظيفه دستگيري او را داشته است
شكوائيه مخفي كردن يا فراهم نمودن موجبات فرار شخصي كه قانوناٌ دستگير شده و فرار كرده يا كسي كه قانوناٌ امر به دستگيري وي صادر شده

محو يا شكستن مهرو پلمپ و سرقت نوشته ها از اماكن دولتي
شكوائيه شكستن يا محو كردن مهر يا پلمپ

هتك حرمت منازل و املاك غير
شكوائيه مزاحمت و ممانعت از حق

منبع

+ نوشته شده در  شنبه چهارم اردیبهشت ۱۳۸۹ساعت 20:16  توسط مصطفی صالحی  |